Pioneering for You

Duet Idealny! - zgłoszenie konkursowe

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia konursowe!

Komisja Konkursowa oceni Zadania konkursowe i ogłosi wyniki w terminie do 11 kwietnia 2023 r.,
a zwycięzcy zostaną poinformowani o wyniku Konkursu telefonicznie, sms-em bądź drogą emailową.