Dane o inwestycji
Nazwa inwestycji
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Dane zgłaszającego
Rodzaj działalności
Imię
Nazwisko
Nazwa firmy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Dobór zestawu podnoszenia ciśnienia
Rodzaj instalacji
Dane do doboru zestawu
Rodzaj zasilania w wodę

Wybierz rodzaj zasilania

Minimalna dyspozycyjna wysokość ciśnienia wody na kolektorze ssawnym zestawu hydroforowego     msW
Maksymalna dyspozycyjna wysokość ciśnienia wody na kolektorze ssawnym zestawu hydroforowego     msW
Liczba pomp
Preferowana liczba pomp pracujących     szt.
Preferowana liczba pomp rezerwowych     szt.
Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO (pobierz PDF)
Uprzejmie prosimy o zaznaczenie poniższych zgód, abyśmy mogli informować na bieżąco o nowościach produktowych, szkoleniach i ofertach. Obiecujemy jej nie nadużywać, a jedynie pozostać w kontakcie.