Dane o inwestycji
Nazwa inwestycji
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Dane zgłaszającego
Rodzaj działalności
Imię
Nazwisko
Nazwa firmy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Dobór zestawu hydroforowego
Rodzaj instalacji
Dane do doboru zestawu
Parametry zapotrzebowania na wodę
Obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę bytową     m3h
Wymagane zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż.     m3h
Wymagane ciśnienie za zestawem
Obliczeniowa wysokość ciśnienia za zestawem do celów bytowych     msW
Obliczeniowa wysokość ciśnienia za zestawem do celów p.poż.     msW
Zasilanie

Wybierz rodzaj zasilania

Minimalna dyspozycyjna wysokość ciśnienia wody na kolektorze ssawnym zestawu hydroforowego     msW
Maksymalna dyspozycyjna wysokość ciśnienia wody na kolektorze ssawnym zestawu hydroforowego     msW
Liczba pomp
Preferowana liczba pomp pracujących     szt.
Preferowana liczba pomp rezerwowych     szt.
Dodatkowe wyposażenie
Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO (pobierz PDF)
Uprzejmie prosimy o zaznaczenie poniższych zgód, abyśmy mogli informować na bieżąco o nowościach produktowych, szkoleniach i ofertach. Obiecujemy jej nie nadużywać, a jedynie pozostać w kontakcie.