Logo Wilo
Zlecenie wykonania przeglądu promocyjnego
Dane kontaktowe
Nazwa
NIP
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Osoba kontaktowa
Telefon
Adres e-mail
Miejsce instalacji urządzenia
Nazwa obiektu
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Osoba do kontaktu
w miejscu instalacji*
Telefon kontaktowy
(do w/w osoby)
Adres e-mail
dla miejsca instalacji
* UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa podczas wykonywania prac przez Serwis WILO Polska konieczna jest obecność osoby znającej obiekt oraz posiadającej dostęp do zabezpieczeń elektrycznych.
Przegląd / konserwacja
Typ zestawu Pomoc: ? ? ?
Numer artykułu
Data produkcji ? ?
Numer seryjny urządzenia

+ Dodaj urządzenie

+ Dodaj urządzenie

+ Dodaj urządzenie

Uwagi